Територіальні органи ДФС
у Харківській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Харківська митниця ДФС про Порядок заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами

23.10.2019 -

Товари, що переміщуються громадянами через митний кордон України  підлягають декларуванню. Відповідно до частини першої статті 257 Митного кодексу України  декларування може здійснюватися письмово, усно, шляхом вчинення дій.

Письмове декларування товарів громадянами, відповідно до Положення про митні декларації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 450, здійснюється шляхом подання митному органу:

митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа;

митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних з провадженням підприємницької діяльності;

декларації транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей.

Під час переміщення (пересилання) товарів через митний кордон України громадянами митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа заповнюється у разі, коли такі товари відповідно до Митного кодексу України декларуються з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для підприємств, а також для декларування товарів (у тому числі транспортних засобів особистого користування), що ввозяться на митну територію України і підлягають державній реєстрації відповідно до законодавства.

Для декларування  фізичними особами валюти України, іноземної валюти та банківських металів у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 тисяч євро, а також для письмового декларування  платіжних документів та цінних паперів, виражених у валюті України, в іноземній валюті або банківських металах, сумарна фактурна вартість яких перевищує суму, встановлену Митним кодексом України для письмового декларування товарів, що переміщуються громадянами, використовується декларація транскордонного переміщення фізичними особами  валютних цінностей.

Для письмового декларування громадянами особистих речей, інших товарів для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних з провадженням підприємницької діяльності використовується митна декларація, форма якої затверджена Постановою Кабінету міністрів України від 21.05.2012 № 431, а порядок її заповнення наказом Міністерства фінансів України від 28.05.2012 № 614 (далі Порядок).

Бланки митної декларації можуть виготовлятися громадянами шляхом роздрукування із застосуванням засобів комп’ютерної техніки або їх копіювання на папері формату А4.

Декларація заповнюється власноручно громадянином, який досяг 16-річного віку, або уповноваженою ним особою і засвідчується його особистим підписом до пред'явлення товарів для митного контролю. Відомості про товари, що переміщуються через митний кордон України громадянами, які не досягли 16-річного віку та/або є недієздатними особами чи особами, цивільна дієздатність яких обмежена, зазначаються в деклараціях осіб, що їх супроводжують.

Пункти та підпункти декларації, що потребують відповіді "Так" чи "Ні", заповнюються шляхом проставляння X-подібної позначки у відповідній рамці. При поставленні відмітки в рамці "Так" уносяться необхідні дані до полів (таблиць), які деталізують відповідний пункт декларації.

Відомості зазначаються громадянином українською мовою, офіційною мовою митних союзів, членом яких є Україна, або іншою іноземною мовою міжнародного спілкування

Разом з декларацією, заповненою відповідно до Порядку, для митного контролю та митного оформлення товарів громадянином або уповноваженою особою залежно від мети переміщення, виду транспорту, найменування товару, способу переміщення та інших факторів, що впливають на митні процедури, подаються такі документи:

1) документи, що посвідчують особу та підтверджують країну постійного проживання громадянина або уповноваженої особи;

2) товарні чеки, ярлики, рахунки, які можна ідентифікувати з наявними товарами, або інший документ, який підтверджує вартість товару (за наявності);

3) товарно-транспортні документи на перевезення товарів;

4) документи, що підтверджують право на застосування звільнення від оподаткування (за наявності);

5) документи, які відповідно до законодавчих актів видаються державними органами для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України (у випадках, установлених законодавством);

6) документи, що підтверджують право вчиняти дії, пов'язані з пред'явленням товарів митним органам для митного контролю та митного оформлення при переміщенні їх через митний кордон України, або іншим чином розпоряджатися зазначеними товарами (за наявності);

7) документи, що підтверджують право власності на транспортний засіб особистого користування;

8) зобов'язання про зворотне ввезення/вивезення або транзит товарів;

9) документи, що підтверджують зняття готівки з рахунків фінансових установ (у випадках, установлених законодавством).

Декларація заповнюється в одному примірнику. Декларація заповнюється у двох  примірниках у разі:

якщо громадянином прийнято рішення про повернення в іншу державу товарів, не пропущених через митний кордон України при їх ввезенні;

відправлення громадянином несупроводжуваного багажу за межі України.

Посадові особи митних органів не мають права заповнювати декларацію, змінювати чи доповнювати відомості, зазначені в декларації, за винятком унесення до неї відомостей, що належать до компетенції митних органів.

Декларація не приймається до митного оформлення посадовою особою митного органу в разі:

заповнення декларації, форма якої відрізняється від установленої;

заповнення декларації з порушенням вимог Порядку;

заповнення декларації олівцем;

заповнення декларації з виправленнями та/або підчищеннями.

В таких випадках громадянином або уповноваженою особою заповнюється нова декларація.

З моменту прийняття декларації посадовою особою митного органу для оформлення вона є документом, що засвідчує факти, які мають юридичне значення, а громадянин або уповноважена особа несе відповідальність за подання недостовірних відомостей, наведених у цій декларації.