Територіальні органи ДФС
у Харківській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування

Лист ГУ ДФС у Харківській області від 17.03.2017 року №1599/9/20-40-13-04-14

24.03.2017

Податкова консультація - це допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування нарахування та сплати податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган (пп. 14.1.172 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).

Згідно п. 52.2 ст. 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію

Відповідно до ст. 283 Господарського кодексу України (далі – ГКУ) за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.

Статтями 284 та 286 ГКУ визначено, що істотною умовою договору оренди є, зокрема, орендна плата, яка є фіксованим платежем, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Згідно ст. 3 Закону України від 10.04.1992 № 2269-XII "Про оренду державного та комунального майна" (далі – Закон від 10.04.1992 № 2269), відносини щодо оренди майна, що перебуває у державній та комунальній власності, регулюються договором оренди, Законом від 10.04.1992 № 2269 та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до п. 2 ст. 19 Закону від 10.04.1992 № 2269 методика розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем для об'єктів, що перебувають у комунальній власності, визначається органами місцевого самоврядування на тих самих методологічних засадах, як і для об'єктів, що перебувають у державній власності.

Відповідно до ст.1 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" (далі – Закон від 24.06.2004 № 1875) власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі - власник) –  фізична або юридична особа, якій належить право володіння, користування та розпоряджання приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, зареєстроване у встановленому законом порядку; балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі - балансоутримувач) –  власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом.

Пунктом 2 ст. 23 Закону від 24.06.2004 № 1875 визначено, що власник має право доручати повністю або частково розпоряджатися та управляти належним йому майном відповідно до закону та договору балансоутримувачу або управителю.

Відповідно до ст. 24 Закону від 24.06.2004 № 1875 балансоутримувач  має право, зокрема здійснювати функції утримання на балансі переданого йому за договором з власником майна та управляти їм чи передавати за договором повністю або частково функції управління управителю, визначати порядок утримання, експлуатації та ремонту майна, укладати договори на надання житлово-комунальних послуг,  приймати рішення щодо використання коштів на виконання капітального та поточного ремонтів, здійснювати господарську діяльність у порядку, визначеному законом.

При цьому, балансоутримувач, зобов'язаний, зокрема утримувати на балансі майно, визначене договором з власником, вести бухгалтерську, статистичну та іншу, передбачену законодавством, звітність відповідно до законодавства.

Відповідно до пп. 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 ПКУ постачання послуг - це будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

Порядок нарахування, сплати податку на додану вартість (далі – ПДВ), виникнення права на нарахування податкового кредиту та податкових зобов‘язань, а також відшкодування ПДВ визначено положеннями розділу V ПКУ.

Відповідно до п. 180.1 ст. 180 ПКУ для цілей оподаткування платником ПДВ, зокрема є будь-яка особа, що провадить або планує провадити господарську діяльність і реєструється за своїм добровільним рішенням як платник податку у порядку, визначеному ст. 183 ПКУ; будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку.

Згідно п. 185.1 ст. 185 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ, зокрема є операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ.

З числа об'єктів оподаткування відповідно до пп. 196.1.15 п. 196.1 ст. 196 ПКУ виключені операції з оплати орендної плати за договорами оренди цілісного майнового комплексу державного чи комунального підприємства (його структурного підрозділу), якщо орендодавцями за договорами виступають органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, а платежі відповідно до закону зараховуються до Державного бюджету України або місцевого бюджету

Відповідно до п. 188.1 ст. 188 ПКУ база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків і зборів.

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів/послуг.

До бази оподаткування включаються вартість товарів/послуг, які постачаються (за виключенням суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету та/або суми відшкодування орендодавцю - бюджетній установі витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна, на комунальні послуги та на енергоносії), та вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо отримувачем товарів/послуг, поставлених таким платником податку.

Враховуючи викладене, кошти, що отримуються постачальником (балансоутримувачем), зареєстрованим платником ПДВ, від орендаря відповідно до договору оренди, включаються до бази оподаткування та оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку.

Відповідно придбання таких послуг у постачальника (балансоутримувача), зареєстрованого платником ПДВ, здійснюється з урахуванням сум податку на додану вартість.

На дату виникнення податкових зобов'язань у загальному порядку, визначеним п. 187.1 ст. 187 ПКУ, платник податку зобов'язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлений ПКУ термін (п. 201.1 та 201.4 ст. 201 ПКУ).

У разі якщо орендар самостійно направляє частки орендної плати безпосередньо до бюджету та балансоутримувачу, то підприємство, на балансі якого знаходиться орендоване майно, платіжні документи оформляє окремо на частину вартості орендної плати з урахуванням податку на додану вартість та окремо на суму податку на додану вартість, яка припадає на частину орендної плати, що орендарем безпосередньо перераховується до бюджету.

При отриманні податкової накладної, зареєстрованої у встановленому порядку в ЄРПН, орендар, з урахуванням правил, встановлених ст. 198 ПКУ, формує податковий кредит, виходячи із суми податку на додану вартість, нарахованого (сплаченого) у складі вартості послуг з оренди.

Також повідомляємо, що відповіді на будь-які питання відносно податкового законодавства, Ви можете отримати звернувшись до Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України (у режимі on-line за тел.: 0-800-501-007 з 8:00 до 20:00 (крім суботи та неділі) зі стаціонарних телефонів безкоштовно та Е-пошта: idd@sfs.gov.ua (цілодобово).

 

 Заступник начальника       Н.В. Светош

 

                                

До списку